----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มกราคม 2565   เวลา 13:02 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศปีงบประมาณ
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(งานปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อหมู่ที่7) 10 กันยายน 2562 2562
82 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(วิธีเฉพาะเจาะจง10โครงการ) 09 กันยายน 2562 2562
83 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(e-biddingงานปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อหมู่ที่7) 23 สิงหาคม 2562 2562
84 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เพิ่มเติม) 22 สิงหาคม 2562 2562
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งานก่อสร้าง9โครงการ) 05 สิงหาคม 2562 2562
86 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(โครงการรื้อถอนอาคารป้องกันฯ) 31 กรกฎาคม 2562 2562
87 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(e-bidding19โครงการ) 12 กรกฎาคม 2562 2562
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้าง10โครงการ(วิธีเฉพาะเจาะจง) 06 มีนาคม 2562 2561
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งานประเภททางระบายน้ำ7โครงการ) 27 กุมภาพันธ์ 2562 2562
90 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(10โครงการ) 21 กุมภาพันธ์ 2562 2560

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์