----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มกราคม 2565   เวลา 12:56 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศปีงบประมาณ
61 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(เงินสะสม2563จำนวน42โครงการ) 27 มิถุนายน 2563 2563
62 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(เทศบัญญัติ2563จำนวน23โครงการ) 27 มิถุนายน 2563 2563
63 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(3โครงการ) 30 เมษายน 2563 2563
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ปรับปรุงอาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์ ศูนย์ ศพอส.) 21 เมษายน 2563 2563
65 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(ปรับปรุงอาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์ ศูนย์ ศพอส.) 13 เมษายน 2563 2563
66 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เงินอุดหนุน) 13 เมษายน 2563 2563
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้าง 3 โครงการ(วิธีเฉพาะเจาะจง) 25 มีนาคม 2563 2563
68 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เงินสะสม) 13 มีนาคม 2563 2563
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด โดยวิธีประมูลด้วยวาจา 06 กุมภาพันธ์ 2563 2563
70 ประกาศขายทอดตลาด วิธีประมูลด้วยวาจา 23 มกราคม 2563 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์