----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มกราคม 2565   เวลา 12:52 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศปีงบประมาณ
51 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(e-biddingก่อสร้างสนามกีฬา) 01 กันยายน 2563 2563
52 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(เทศบัญญัติม.1-6จำนวน5โครงการ) 31 สิงหาคม 2563 2563
53 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(เทศบัญญัติม.7-12จำนวน7โครงการ) 31 สิงหาคม 2563 2563
54 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(เงินสะสมม.7-12จำนวน10โครงการ) 31 สิงหาคม 2563 2563
55 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(เงินสะสมม.1-6จำนวน5โครงการ) 31 สิงหาคม 2563 2563
56 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(e-biddingงานเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่7) 31 สิงหาคม 2563 2563
57 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลหนองควาย 28 สิงหาคม 2563 2563
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(งานก่อสร้าง27โครงการ)เงินสะสม1/2 10 กรกฎาคม 2563 2563
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(งานก่อสร้าง9โครงการ)เทศบัญญัติ2563 10 กรกฎาคม 2563 2563
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(งานก่อสร้าง27โครงการ)เงินสะสม2/2 10 กรกฎาคม 2563 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์