----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มกราคม 2565   เวลา 12:48 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศปีงบประมาณ
41 ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยภายในหมู่บ้าน บ้านขุนเส หมู่8 16 พฤศจิกายน 2563 2564
42 ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลักฝั่งขวาเชื่อมทางแยก วัดดอ 16 พฤศจิกายน 2563 2560
43 ตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 ซอย 6 16 พฤศจิกายน 2563 2564
44 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 09 พฤศจิกายน 2563 2564
45 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563 02 พฤศจิกายน 2563 2564
46 ตารางแสดงวงเงินการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านขุนเส หมู่8 01 พฤศจิกายน 2563 2564
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7) 12 ตุลาคม 2563 2564
48 ประกาศเกณฑ์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลหนองควาย ปีงบประมาณ 2564 01 ตุลาคม 2563 2564
49 ประกาศเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลือง ปี 2564 01 ตุลาคม 2563 2560
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบลหนองควาย งานก่อสร้างถนน) 16 กันยายน 2563 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์