----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มกราคม 2565   เวลา 12:44 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศปีงบประมาณ
31 ประกาศผลผู้ชนะก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดตองกายเหนือ หมู่ที่ 12 27 พฤศจิกายน 2563 2564
32 ประกาศผลผู้ชนะก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี บริเวณซอย 13 บ้านฟ่อน ม.2 27 พฤศจิกายน 2563 2564
33 ตารางแสดงวงเงินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองชลประทาน FTO ฝั่งซ้าย บ้านสันทราย หมู่9 16 พฤศจิกายน 2563 2560
34 ตารางแสดงวงเงินโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลักหมู่บ้านชาวฟ้า บ้านเหมืองกุง หมู่ 16 พฤศจิกายน 2563 2564
35 ตารางแสดงวงเงินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดตองกาย หมู่12 16 พฤศจิกายน 2563 2560
36 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองควาย 16 พฤศจิกายน 2563 2564
37 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(จำนวน 11 โครงการ) 16 พฤศจิกายน 2563 2564
38 ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลักฝั่งขวาเชื่อมทางแยก วัดดอ 16 พฤศจิกายน 2563 2560
39 ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยภายในหมู่บ้าน บ้านขุนเส หมู่8 16 พฤศจิกายน 2563 2564
40 ตารางแสดงวงเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 ซอย 6 16 พฤศจิกายน 2563 2564

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์