----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มกราคม 2565   เวลา 12:40 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศปีงบประมาณ
21 ประกาศผลผู้ชนะรางระบายน้ำคลองชลประทาน FTO 03 ธันวาคม 2563 2560
22 ประกาศผลผู้ชนะงานปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคสล. บริเวณถนนสายหลักบ้านชาวฟ้า ม.7 03 ธันวาคม 2563 2560
23 ประกาศผลผู้ชนะซ่อมแซมถนนคสล.และรางระบายน้ำ บ้านขุนเส ม.8 01 ธันวาคม 2563 2564
24 ประกาศผลผู้ชนะก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดตองกายเหนือ หมู่ที่ 12 27 พฤศจิกายน 2563 2564
25 ประกาศผลผู้ชนะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านขุนเส 27 พฤศจิกายน 2563 2564
26 ประกาศผลผู้ชนะก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี บริเวณซอย 13 บ้านฟ่อน ม.2 27 พฤศจิกายน 2563 2564
27 ประกาศผลผู้ชนะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านขุนเส หมู่ที่ 8 27 พฤศจิกายน 2563 2564
28 ประกาศผลผู้ชนะรางระบายน้ำคสล.บริเวณถนนสายหลักฝั่งซ้าย บ้านไร่-กองขิง 27 พฤศจิกายน 2563 2564
29 ประกาศผลผู้ชนะถนนคสล.เชื่อมถนนราชพฤกษ์ บ้านตองกายเหนือ หมู่ที่ 12 27 พฤศจิกายน 2563 2560
30 ประกาศผลผู้ชนะก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านขุนเส 27 พฤศจิกายน 2563 2564

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์