----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มกราคม 2565   เวลา 12:36 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศปีงบประมาณ
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลหนองควาย 31 สิงหาคม 2564 2564
12 ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการในเทศบัญญัติ ประจำปี 2564 จำนวน 20 โครงการ 19 กรกฎาคม 2564 2564
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 7,500 ซีซี หรือ 04 กรกฎาคม 2564 2564
14 ตารางแสดงวงเงินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดตองกาย หมู่12 07 มิถุนายน 2564 2564
15 ประกาศราคากลาง ขยะ 07 มิถุนายน 2564 2564
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง 17 มีนาคม 2564 2564
17 ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 24 กุมภาพันธ์ 2564 2564
18 ประกาศ เผยแพร่แผนการโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคสล.ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.200-03 แยกทางหลวงหมายเลข12 25 มกราคม 2564 2564
19 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างสะพานเชื่อมทางสาธารณะกับถนนราชพฤกษ์บริเวณข้าง 04 ธันวาคม 2563 2564
20 ประกาศผลผู้ชนะสะพานเชื่อมสาธารณะ 04 ธันวาคม 2563 2560

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์