----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มกราคม 2565   เวลา 12:33 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

จัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับรายการวันที่ประกาศปีงบประมาณ
1 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการประจำปี 2 โครงการ 10 พฤศจิกายน 2564 2565
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 10 โครงการ 10 พฤศจิกายน 2564 2565
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง 10 โครงการ 10 พฤศจิกายน 2564 2565
4 ประกาศราคากลาง โครงการเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย 08 พฤศจิกายน 2564 2565
5 ประกาศราคากลาง รถบรรทุก (รถบรรทุกน้ำ) 05 พฤศจิกายน 2564 2565
6 ประกาศราคากลาง รถบรรทุก (เครน) 05 พฤศจิกายน 2564 2565
7 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 01 พฤศจิกายน 2564 2565
8 ประกาศเกณฑ์ปริมาณน้ำมันเชืื้อเพลิง ประจำปี 2565 01 ตุลาคม 2564 2565
9 ประกาศแผนซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2565 01 ตุลาคม 2564 2565
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินเหลือจ่าย) 06 กันยายน 2564 2564

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์