----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มกราคม 2565   เวลา 11:04 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

การประกาศสอบราคา


ลำดับรายการวันที่ประกาศ
1 ประกาศเทศบาลตำบลท่ากว้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวด 08 ตุลาคม 2564
2 การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว) 31 สิงหาคม 2564
3 การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บ้านสันทราย หมู่ 31 สิงหาคม 2564
4 ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการสนามกีฬาประจำตำบลหนองควาย 30 กรกฎาคม 2564
5 ประกาศราคากลางโครงการสนามกีฬาประจำตำบลหนองควาย 29 กรกฎาคม 2564
6 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 14 มิถุนายน 2564
7 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 14 มิถุนายน 2564
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.200- 25 กุมภาพันธ์ 2564
9 ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บ ขนและกำจัดขยมูลฝอย ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองควาย ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 256 30 ตุลาคม 2563
10 ประกาศเก็บ ขน และกำจัดขยะ ปี 2564 30 ตุลาคม 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์