----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 3 ธันวาคม 2564   เวลา 11:25 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔วันที่ : 06 กันยายน 2564   โพสต์โดย : admin

เมื่อวานนี้ (5 กันยายน 2564) เทศบาลตำบลหนองควาย จัดโครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับตนเอง กับครอบครัว และกับการศึกษาโดยมีเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลหนองควายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน ณ อาคารดอกลำดวน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควายเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์