โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาผ่อดีดี อาสาสมัครปศุสัตว์ ตลอดจนนายสัตวแพทย์จากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมการอบรม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์เชียงใหม่ ประกอบด้วย คุณสมพร พรวิเศษศิริกุล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และคุณณัฐฌา สาททอง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ดังกล่าว ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนอกจากมีการบรรยายให้ความรู้แล้ว ยังมีกิจกรรมการซ้อมแผนรับมือโรคระบาด (โรคไข้หวัดนก) ตามโครงการผ่อดีดี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้หากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวจริง


เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560, เปิดอ่าน 137 ครั้ง


© 2557 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและเนื้อหา โดยเทศบาลตำบลหนองควาย

เทศบาลตำบลหนองควาย เลขที่ 156 ม.4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 แผนที่การเดินทาง
โทรศัพท์ 053-125-070, 053-125-255, 053-125-228
ติดต่อสอบถาม