การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน สปสช. ครั้งที่ 1

นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย เป็นประธานการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เพื่อพิจารณาโครงการต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ


เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560, เปิดอ่าน 117 ครั้ง


© 2557 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและเนื้อหา โดยเทศบาลตำบลหนองควาย

เทศบาลตำบลหนองควาย เลขที่ 156 ม.4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 แผนที่การเดินทาง
โทรศัพท์ 053-125-070, 053-125-255, 053-125-228
ติดต่อสอบถาม