รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2559

นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ดร.วิทยาลักษณ์ สามใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองควาย เดินทางเข้ารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UN) กรุงเทพมหานคร  

ในการนี้เทศบาลตำบลหนองควายขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา และเทศบาลตำบลหนองควายจะรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอีกทั้งจะพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนตำบลหนองควายต่อไป


หน้าที่ (1) 2
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559, เปิดอ่าน 244 ครั้ง


© 2557 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและเนื้อหา โดยเทศบาลตำบลหนองควาย

เทศบาลตำบลหนองควาย เลขที่ 156 ม.4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 แผนที่การเดินทาง
โทรศัพท์ 053-125-070, 053-125-255, 053-125-228
ติดต่อสอบถาม