กิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองควาย

กิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองควาย ประจำสัปดาห์ โดยวันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลหนองควายจัดกิจกรรมการเล่นเกมส์เพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิเอมทูคิดส์ นำอาสาสมัครมาสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้นแก่ผู้สูงวัย เพื่อสร้างสีสันให้แก่กิจกรรมในทุก ๆ วันอังคาร 


หน้าที่ (1) 2
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559, เปิดอ่าน 266 ครั้ง


© 2557 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและเนื้อหา โดยเทศบาลตำบลหนองควาย

เทศบาลตำบลหนองควาย เลขที่ 156 ม.4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 แผนที่การเดินทาง
โทรศัพท์ 053-125-070, 053-125-255, 053-125-228
ติดต่อสอบถาม