โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลหนองควาย จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย สมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองควาย ตลอดจนส่วนราชการต่าง ๆ ในอำเภอหางดง เพื่อให้ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันเหตุที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยมีนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย เป็นประธานการดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้


หน้าที่ (1) 2 3
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559, เปิดอ่าน 329 ครั้ง


© 2557 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและเนื้อหา โดยเทศบาลตำบลหนองควาย

เทศบาลตำบลหนองควาย เลขที่ 156 ม.4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 แผนที่การเดินทาง
โทรศัพท์ 053-125-070, 053-125-255, 053-125-228
ติดต่อสอบถาม