----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 22 กันยายน 2564   เวลา 19:20 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News เข้ารับการประเมินการจัดตั้งกองการศึกษา

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
1 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองควาย 17 กันยายน 2564
2 แผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 03 กันยายน 2564
3 แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 03 กันยายน 2564
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 16 กรกฎาคม 2564
5 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โอนครั้งที่ 18/2564 07 กรกฎาคม 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 05 กรกฎาคม 2564
7 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 01 กรกฎาคม 2564
8 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 17/2564 22 มิถุนายน 2564
9 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 15/2564 25 พฤษภาคม 2564
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2564 25 พฤษภาคม 2564

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์