----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มกราคม 2565   เวลา 11:55 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

“อุ๊ยสอนหลาน”(ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชน) 2564วันที่ : 13 กันยายน 2564   โพสต์โดย : admin

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 กันยายน 2564 สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองควาย จัดโดรงการ “อุ๊ยสอนหลาน”(ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชน) เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีความรู้ด้านภูมิปัญญาได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลหนองควาย ให้มีความสามารถ เป็นคนดีคนเก่ง และมีคุณภาพ เป็นการเสริมสร้างพลังทางสังคมในชุมชนท้องถิ่น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันสืบไป โดยได้สอนวิธีการทำตุง ตัดช่อ และประดิษฐ์โคมไฟ ที่ใช้ในเทศกาลลอยกระทง ยี่เป็ง ณ อาคารดอกลำดวน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควายเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์