----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 3 ธันวาคม 2564   เวลา 12:16 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการจัดทำแผน โครงการหรือกิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขวันที่ : 01 กันยายน 2564   โพสต์โดย : admin

วันนี้ (1 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. นายภาสกร เก๊างิ้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย(ประธาน) พร้อมด้วยคณะทำงานสนับสนุนการจัดทำแผน โครงการหรือกิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (คสส.) ประชุมร่วมกันในวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่หน่วยบริการ สภานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข องค์กร หรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่นเสนอขอรับเงิน โครงการเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองควายเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์