----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 3 ธันวาคม 2564   เวลา 10:21 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

ทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ (วันพระ) เนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564วันที่ : 31 สิงหาคม 2564   โพสต์โดย : admin

#กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ วันนี้ (31 สิงหาคม 2564) เวลา 06.00 น. นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และ คุณครูในสังกัดเทศบาลตำบลหนองควายร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ (วันพระ) เนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดดอยแก้ว โดยทางอำเภอหางดง ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้น เพื่อให้ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปในอำเภอหางดงได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูประเพณีการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ให้กลับคืนสู่สังคมไทยเป็นการเสริมสร้างการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยมีนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์