----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 3 ธันวาคม 2564   เวลา 10:17 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITAวันที่ : 18 มีนาคม 2564   โพสต์โดย : admin

โครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เทศบาลตำบลหนองควาย โดยนายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรและผู้บริหารได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้ เทศบาลตำบลหนองควายสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมของเทศบาลตำบลหนองควาย ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้นเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์