----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 3 ธันวาคม 2564   เวลา 10:31 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

โครงการคุณ-นะ-ทำ (คุณธรรม)วันที่ : 04 มีนาคม 2564   โพสต์โดย : admin

นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการคุณ-นะ-ทำ (คุณธรรม) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ความความโปร่งใสเป็นธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองควายเข้าร่วม ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองควายเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์