----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 3 ธันวาคม 2564   เวลา 10:07 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

ทำความสะอาด ศพด.เพื่อป้องกันโรค มือ เท้า ปากวันที่ : 10 มีนาคม 2564   โพสต์โดย : admin

ทำความสะอาด ศพด.เพื่อป้องกันโรค มือ เท้า ปาก วันนี้ (10 มีนาคม 2564) งานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย ทำความสะอาดสถานที่ในบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันโรคเชื้อโรค มือ เท้า ปาก โดยฉีดล้างพื้นที่ในอาคารเรียน และอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกันเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์