----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 3 ธันวาคม 2564   เวลา 10:22 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

โครงการเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย



วันที่ : 09 มีนาคม 2564   โพสต์โดย : admin

โครงการเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย วันนี้ (9 มีนาคม 2564) เทศบาลตำบลหนองควาย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมดอกลำดวน โดยมีผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองควาย เจ้าหน้าที่เทศบาลบาลตำบลหนองควายร่วมกิจกรรม ปรุงอาหารจากผักสมุนไพร ทำลูกประคบสมุนไพร และรับฟังบรรยายเรื่องการรักษาอาการต่างๆด้วยสมุนไพรแผนโบราณ โดย นายถวิล ชูดวง คลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น



เอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบ



แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์