----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 3 ธันวาคม 2564   เวลา 10:36 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564   โพสต์โดย : admin

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 08.30 น. ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยถ่ายทอดสดจากห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด ผ่าน Facebook Live กลุ่ม "กกต.และเทศบาลในเจียงใหม่" โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองควาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ติดตามผู้สมัครเข้าร่วมสังเกตการณ์และรับฟังการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมดอกลำดวนเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์