----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มกราคม 2565   เวลา 11:56 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 17 กันยายน 2564

เข้ารับการประเมินการจัดตั้งกองการศึกษา


วันนี้ (17 กันยายน 2564) นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วย นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม ปลัดเทศบาล และส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองควาย นำโดย นางพวงผกา พรหมมา หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย ครู และนักวิชาการศึกษา เข้านำเสนอผลงาน เพื่อประเมินการจัดตั้งกองการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่

อ่านทั้งหมด
วันที่ 13 กันยายน 2564

“อุ๊ยสอนหลาน”(ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชน) 2564


เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 กันยายน 2564 สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองควาย จัดโดรงการ “อุ๊ยสอนหลาน”(ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชน) เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีความรู้ด้านภูมิปัญญาได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลหนองควาย ให้มีความสามารถ เป็นคนดีคนเก่ง และมีคุณภาพ เป็นการเสริมสร้างพลังทางสังคมในชุมชนท้องถิ่น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันสืบไป โดยได้สอนวิธีการทำตุง ตัดช่อ และประดิษฐ์โคมไฟ ที่ใช้ในเทศกาลลอยกระทง ยี่เป็ง ณ อาคารดอกลำดวน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 13 กันยายน 2564

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564


วันนี้ (13 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. นายทวีวัฒน์ สายมา ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย โดยมีนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม

อ่านทั้งหมด
วันที่ 06 กันยายน 2564

โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


เมื่อวานนี้ (5 กันยายน 2564) เทศบาลตำบลหนองควาย จัดโครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับตนเอง กับครอบครัว และกับการศึกษาโดยมีเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลหนองควายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน ณ อาคารดอกลำดวน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 06 กันยายน 2564

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


วันนี้ (6 กันยายน 2564) นายภาสกร เก๊างิ้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย เป็นประธาน ในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์