----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มกราคม 2565   เวลา 12:18 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

อัลบั้มรูปกิจกรรม


โรงเรียนผู้สูงอายุ (มูลนิธิบุกเบิกความหวัง)


๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์


กิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองควาย ได้รับเกียรติจากนายศราวุธ พ


กิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองควาย ได้รับอานิสงส์จากพระอาจารย์ฉัตรชัย มณิวโร มาเป็นพ


เปิดเทอมวันแรกกิจกรรมผู้สูงอายุตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองควาย 6 ต


โครงการ คุณ-นะ-ทำ (คุณธรรม) ครั้งที่ 2/2563 "ข้อตกลงคุณธรรม นำมาเป็นแนวทางการซื้อการจ้าง เสริมสร้างก


พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงMOU วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563


การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 สิงหาคม 2563


เทศบาลตำบลหนองควาย จัดโครงการอบรมส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563


โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ


โครงการ 1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม


โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น (เลี้ยงผีฝายเปา)


เทศบาลหนองควาย ร่วมกับชมรม อพปร.หางดง ช่วยกันสร้างบ้านผู้ยากไร้


ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน จากเหตุวาตภัย


เทศบาลตำบลหนองควายตรวจตลาดเช้าสันป่าสัก


ตู้ปันสุขด้านหน้าอาคาร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองควาย


การติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย


การดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กในช่วงปิดศูนย์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด


กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองควาย รพ.สต ร่วมประสานงานท้องที่ เพื่อช่วยคัดกรอง ควบคุมโรคโควิด-19


เทศบาลตำบลหนองควายร่วมพิธีวันฉัตรมงคลประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอหางดง


มูลนิธิเอมทูคิดส์ และผู้ใจบุญร่วมกับเทศบาลตำบลหนองควาย แบ่งสายออกมอบของยังชีพในสถานการณ์ โควิด 19


เปิดทางน้ำจากฝายเปา เพื่อมาลงอ่างเก็บน้ำประจำหมู่บ้านตองกายไว้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน


เทศบาลตำบลหนองควาย รับมอบเครื่องเป่าลม พร้อมชุดอุปกรณ์ " ปันน้ำใจช่วยไฟป่า"


บริษัท ธารา อีซูซุ มอบถุงยังชีพ เพื่อมอบให้ทางเทศบาลตำบลหนองควายร่วมออกมอบให้ ผู้ป่วย ผู้พิการ


นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดงลงพื้นที่ต.หนองควายเพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ


Big Cleaning ทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 ตลาดสดในเขตเทศบาลตำบลหนองควาย


Big Cleaning ทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 บ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ม.12


Big Cleaning ทำความสะอาด พ่นน้ำยา ป้องกันไวรัสโควิด 19 บริเวณศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลหนองควาย


ลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าแนวเขต ต.นองควาย ต.บ้านปง ต.แม่เหียะ ต.สุเทพ ตามจุดเฝ้าระวัง


ลาดตระเวน พื้นที่ป่าชุมชน และป่าอุทยาน ไม่ให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา


ส่งมอบหน้ากากโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา Covid19


สำรวจขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านต้องกายเหนือ ม.12 ต่อสู้กับภัยแล้ง


การตรวจคัดกรองสุขภาพพนักงาน ผู้มาติดต่อราชการ และจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้บริการในช่วง Covid-19


ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรม Covid-19


โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)


กิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองควายประจำสัปดาห์


โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปี 2563


ลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการอ่านระหว่างหอสมุดแห่งชาติประเทศอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี


การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1


ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุทำกิจกรรมร่วมกับศพด.และรร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปฐมวัยท้องถิ่นอำเภอหางดง


เวทีประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 11 เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม


เวทีประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 10 เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม


เวทีประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 8 เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม


เวทีประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 6 เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม


กิจกรรมผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองควายประจำสัปดาห์


เวทีประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 9 เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม


เวทีประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 7 เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม


เวทีประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 3 เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม


อบรมการนำเศษไม้และขี้เลื่อยที่เหลือใช้นำเศษมาอัดขึ้นรูป เพื่อลดขยะและงดการเผา ลดหมอกควันในตำบลหนองคว


เวทีประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 5 เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม


เวทีประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 4 เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม


เวทีประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 2 เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม


กิจกรรมอบรมการจัดการขยะและอันตรายที่เกิดจากการเผาขยะ


เวทีประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 12 เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม


เวทีประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 1 เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม


กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด


กิจกรรมตลาดนัดขยะแลกฝัน ในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองควาย


การอบรมเตรียมพร้อมชมรม อสม. ตำบลหนองควาย


คลินิคกองช่าง พร้อมจิตอาสาเทศบาลตำบลหนองควาย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยลูกเห็บถล่มที่อำเถอแม่วาง


โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563


ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองควาย จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2563


พิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ เจ้าคณะตำบลหนองควาย เขต 1


เทศบาลตำบลหนองควาย เข้ารับมอบเกียรติบัตรและร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)


กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562


โครงการอุ๊ยสอนหลาน (ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กและเยาวชน)


โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563


โครงการ คุณ-นะ-ทำ (คุณธรรม) ครั้งที่ 1/2563 "ข้อตกลงคุณธรรม นำมาเป็นแนวทางการซื้อการจ้าง เสริมสร้างก


โครงการคลินิกช่าง "อู้จ๋า ประสาสล่า" พูดจา ภาษาช่าง เพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน


โครงการแข่งขัน ฟุตซอล หนองควายลีก ประจำปี 2562


โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2562


โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


โครงการอบรมส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา


โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น


กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุประจำสัปดาห์


การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1


กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุประจำสัปดาห์


โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลหนองควาย ประจำปี 2562


มหกรรมสุขภาพ


พิธีลงเสาเอกสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองควาย


โครงการอบรมคุน-นะ-ทำ (ธรรม)


ส่งมอบมือถือเก่าล็อตแรก


การประชุมซักซ้อมแนวทางการป้องกันการทุจริตมิชอบ ทต.หนองควาย


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า "เราทำความดีด้วยหัวใจ"


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา


โครงการอบรมและศึกษาดูงาน


โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ


โครงการอบรมส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา


การลงนามประกาศเจตจำนงค์สุจริตเทศบาลตำบลหนองควาย


โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน


โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2561


โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น


โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561


รับโล่รางวัลงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน


กิจกรรมลาดตระเวนเพื่อป้องกันการเผาป่า


โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2561


กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา2560


การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2561


โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน


กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอหางดง


การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอหางดง


โครงการรณรงค์การจัดการขยะในชุมชน


กิจกรรมผ่องานศิลป์ ฯ ครั้งที่ 3


โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2561


ธกส.มอบทุนการศึกษาแก่ รร.เทศบาลตำบลหนองควาย


โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/260


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองเรือ จ.ขอนแก่น


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม และเทศบาลตำบลห้วยไคร้ จังหวัดเชียงราย


การอบรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการ


ร่วมมอบดอกดารารัตน์ในนามของตำบลหนองควาย จำนวน 500 ดอก


การอบรมให้ความรู้ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า


แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์