ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อ่าน 45 ครั้ง
กำหนดการออกสำรวจข้อมูลภาษี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 อ่าน 13 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/2560 อ่าน 13 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่4/2560 อ่าน 14 ครั้ง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ่าน 15 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อ่าน 60 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 อ่าน 20 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อ่าน 18 ครั้ง
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 อ่าน 32 ครั้ง
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 อ่าน 26 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2560 อ่าน 22 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 อ่าน 21 ครั้ง
 
 
ผ่องานศิลปฯ ครั้งที่ 2โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน สปสช. ครั้งที่ 1กิจกรรมปลูกรักผ่านรวง ควงด้ามเคียวเกี่ยวรวงข้าวรวมพลังแห่งความภักดีรับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2559รับโล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองควายโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ระบบทะเบียนประวัติบุคคล
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
ระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา และทะเบียน อปท.
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมัน พยากรอากาศ ราคาหุ้น ราคาทองคำ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่าน 7 ครั้ง
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย อ่าน 5 ครั้ง
ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อ่าน 7 ครั้ง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรฯ อ่าน 6 ครั้ง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุึงซ่อมแซมผิวจราจรฯ อ่าน 4 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ อ่าน 4 ครั้ง
ประกาศจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่าน 11 ครั้ง
ประกาศจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่าน 9 ครั้ง
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลา อ่าน 10 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน/อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9 ครั้ง
ข่าวประจำวัน
 
Link อื่นๆ