เมนู
หน้าแรก
เกี่ยวกับกองทุน
คณะกรรมการกองทุน
ติดต่อสอบถาม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาิต


เว็บลิงค์ สปสช. เขตต่างๆ
สปสช. เขต 1 เชียงใหม่
สปสช. เขต 2 พิษณุโลก
สปสช. เขต 3 นครสวรรค์
สปสช. เขต 4 สระบุรี
สปสช. เขต 5 ราชบุรี
สปสช. เขต 6 ระยอง
สปสช. เขต 7 ขอนแก่น
สปสช. เขต 8 อุดรธานี
สปสช. เขต 9 นครราชสีมา
สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี
สปสช. เขต 11 สุราษฏร์ธานี
สปสช. เขต 12 สงขลา
สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร

 

กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองควายโครงการอบรมทักษะชีวิตพิชิตปัญหาสุขภาพ ประจำปี 2556
เปิดอ่าน 314 ครั้ง

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก ประจำปี 2556
เปิดอ่าน 734 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2556
เปิดอ่าน 290 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองควาย ครั้งที่ 1/2556
เปิดอ่าน 406 ครั้ง

รับการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ
เปิดอ่าน 429 ครั้ง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
เปิดอ่าน 268 ครั้ง
ดูกิจกรรมเพิ่มเติม
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทุน


แผนการติดตามประเมินกองทุนสุขภาพท้องถิ่น ประจำปี 2555 อ่าน 246 ครั้ง
 

 

 

© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและเนื้อหาโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย เลขที่ 156 ม.4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 แผนที่การเดินทาง
โทรศัพท์ 053-125-070, 053-125-255, 053-125-228 ติดต่อสอบถาม