FAQ คำถามคำตอบที่พบบ่อย

1. คำถาม การชำระภาษีต่าง ๆ มีกำหนดการชำระเมื่อใด
    คำตอบ 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน วันยื่นแบบและคำร้อง ระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ของทุกปี วันชำระเงินหรือเวลาการชำระเงิน : ชำระทันทีเมื่อยื่นแบบ หรือภายใน 30 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับการประเมิน 2.ภาษีบำรุงท้องที่ วันยื่นแบบและคำร้อง เดือนมกราคมของทุกปี วันชำระเงิน : ชำระทันทีเมื่อยื่นแบบหรือภายใน 30 เมษายนของทุกปี 3.ภาษีป้าย วันยื่นแบบและคำร้อง เดือนมกราคม - มีนาคมของทุกปี วันชำระเงิน : ชำระทันทีเมื่อยื่นแบบหรือภายใน 31 มีนาคมของทุกปี


© 2557 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและเนื้อหา โดยเทศบาลตำบลหนองควาย

เทศบาลตำบลหนองควาย เลขที่ 156 ม.4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 แผนที่การเดินทาง
โทรศัพท์ 053-125-070, 053-125-255, 053-125-228
ติดต่อสอบถาม