แผนการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ ปี 57 (กองคลัง)
แผนการจัดหาพัสดุ ปี 57 (ผด2) สำนักปลัดเทศบาล
แผนการจัดหาพัสดุ ปี 57 (สำนักปลัดเทศบาล)
แผนจัดหาพัสดุ ปี 57 (กองช่าง)
แผนจัดหาพัสดุ ปี 57 (กองสาธารณสุขฯ)
แผนจัดหาพัสดุ ปี 59
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กันยายน 2558ประจำปี 2558

เอกสารประกอบชุดที่ 1
เอกสารประกอบชุดที่ 2
เอกสารประกอบชุดที่ 3
เอกสารประกอบชุดที่ 4
เอกสารประกอบชุดที่ 5
เอกสารประกอบชุดที่ 6
เอกสารประกอบชุดที่ 7

© 2557 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและเนื้อหา โดยเทศบาลตำบลหนองควาย

เทศบาลตำบลหนองควาย เลขที่ 156 ม.4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 แผนที่การเดินทาง
โทรศัพท์ 053-125-070, 053-125-255, 053-125-228
ติดต่อสอบถาม