ระเบียนการสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ติดต่อสอบถามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองควายสังกัดสำนักงานปลัด ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่โรงเรียนบ้านต้นเกว๋น อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในความดูแลและ บริหารจัดการของเทศบาลตำบลหนองควาย มีความยินดีรับบุตรหลานของท่านที่มีอายุระหว่าง 2 .6 ปี - 6 ปี  เพื่อเข้าเรียน ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล (อายุ 2.6 ขวบ) อนุบาล 1 (อายุ 3  ขวบ) อนุบาล 2 (อายุ 4 ขวบ) และอนุบาล  3  (อายุ 5  ขวบ)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้กับองค์การปกครองท้องถิ่น  จึงดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลหนองควายกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ศพด.เทศบาลตำบลหนองควาย
เปิดอ่าน 354 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เปิดอ่าน 176 ครั้ง

กิจกรรมบัณฑิตน้อยปี 56
เปิดอ่าน 302 ครั้ง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เปิดอ่าน 402 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เปิดอ่าน 335 ครั้ง

ต้อนรับคณะศึกษาและเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากสำนักงานสถิติแห่งชาติและองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย
เปิดอ่าน 712 ครั้ง
ดูกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลหนองควาย


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี อ่าน 219 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 อ่าน 253 ครั้ง
 

 


© 2557 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและเนื้อหา โดยเทศบาลตำบลหนองควาย

เทศบาลตำบลหนองควาย เลขที่ 156 ม.4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 แผนที่การเดินทาง
โทรศัพท์ 053-125-070, 053-125-255, 053-125-228
ติดต่อสอบถาม